+46 709 50 41 00

Passion for People

Medarbetarna - din viktigaste resurs

Vi på People Value jobbar brett med affärsorienterad HR. Med ett stort engagemang och ett stort intresse vill vi hjälpa företag och organisationer att dels hitta rätt person till rätt plats, och dels bidra till att skapa framgång och tillväxt.

Vilka är vi

People Value är ett Uppsalabaserat bolag inom HR. Våra medarbetare har lång erfarenhet av HR-arbete från flera olika branscher som bland annat Life Science, IT och fastighet.

Fokus är på affärsorienterad HR och genom att stötta chefer, medarbetare, företag och organisationer i HR-frågor är vi med och skapar tillväxt och framgångsrika företag.

Våra tjänster

Vi är din HR-avdelning när behov finns.


REKRYTERING

En av de största utmaningarna för företag idag är att hitta, attrahera och rekrytera rätt kompetens som skapar affärstillväxt. Rekrytering handlar om mer än att göra en lyckad matchning. 

Ta reda på mer


ARBETSMILJÖ & HÄLSA

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Såväl fysiska som psykologiska och sociala förhållanden har betydelse för hur vi mår och fungerar på arbetsplatsen.

Ta reda på mer


ARBETSRÄTT

De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ta reda på mer


HR-STRUKTUR

Det är grundstommen i bolaget och beskrivs som "livscykeln" i ett företag. Exempelvis inkluderar det upplägg och arbete med performance management ,lönestruktur och kärriärstruktur.

Ta reda på mer


HR-INTERIM

Att få in en kompetent och erfaren interimschef inom HR kan göra stor skillnad. Med vår hjälp kan du hitta en interimschef för HR. Kontakta oss för snabb hjälp.

Ta reda på mer


HR-RÅDGIVNING & STÖD

Med ett abonnemang på våra tjänster kan vi stötta och hjälpa er rätt i olika personalfrågor. Vårt stöd inom HR är både strategiskt och operativt.

Ta reda på mer

"Vi arbetar med en kompetensbaserad metod, det innebär att vi fokuserar på vilka personliga egenskaper,
erfarenheter och kunskaper den nya medarbetaren måste ha för att
kunna göra bra ifrån sig."

People Value