+46 709 50 41 00

Konsulter på People Value

Cecilia Hållner

VD och grundare till People Value. Cecilia har över 20-års erfarenhet som HR-chef i såväl stora, globala organisationer som mindre, privatägda bolag. Cecilia har arbetat både strategiskt och operativt med HR frågor på olika chefspositioner, framförallt inom Life Science (Radi Medical, St Jude Medical, Nasdaq, Abbott och Biotage). Hon brinner för HR-frågor och vill stötta människor och företag att växa och utvecklas gemensamt. Cecilia har under sina år arbetat med att ge support till chefer och affärsledare inom område rekrytering, performance management, HR-processer och struktur, organisationsutveckling, ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöfrågor samt att ge arbetsrättslig rådgivning.

cecilia.hallner@peoplevalue.se

Mobil: +46 709 50 41 00


Agneta Forssén

Agneta har över 25 års erfarenhet från en rad olika chefspositioner och en bred erfarenhet från flera områden som ledningsgrupps-arbete, affärsutveckling, HR, marknad och försäljning. Främst från Rekryterings-, Life Science- och IT branschen i bolag som  Pharmacia, Nocom, SecureAppbox, EBP Solutions, Proffice och Poolia.
Agneta har också erfarenhet från att arbeta i allt från start-up bolag till globala stora företag. Hon drivs av att bidra till företagens tillväxt och konkurrenskraft och då är också rätt person på rätt plats en viktig framgångsfaktor.

agneta.forssen@peoplevalue.se

Mobil: +46 733 43 45 12

Jennie Bergman

Jennie drivs av att få utveckla verksamheter och människor. Hon ser de stora planerna förankrade i de praktiska uppgifterna och har lätt att få människors förtroende och att få dem med sig - hon får saker att hända. Jennie arbetar med beteendeförändring inom såväl gruppen som av den enskilde individen vilket lägger grunden till ett bättre arbetsklimat, en starkare gruppkänsla och arbetsglädje men skapar även motivation hos medarbetaren som växer i både yrkesroll som privat.
Jennie har en lång erfarenhet i försäljningsbranschen från bolag som NCC, Bonava, Skanska Nya Hem och Noblessa kök. Hennes bakgrund som yrkesofficer, många års erfarenhet som chef och hennes strategiska förmåga gör henne till en utmärkt Interimchef.

jennie.bergman@peoplevalue.se

Mobil: +46 702 28 10 01

Ingrid Lyttkens

Ingrid har en kandidatexamen i Hälsopromotion, en magister-examen i arbetshälsovetenskap och ett särskilt intresse för stressfysiologi och arbetsmiljö. Hon brinner för fysisk- och psykisk hälsa; empowerment, utveckling och kunskap på både individ- grupp- och organisationsnivå.
De senaste åren har Ingrid arbetat i egen regi och utfört uppdrag inom fysisk- och psykisk hälsa med bland annat föreläsningar, kurser, workshops samt även uppdrag inom manuell terapi. Ingrid arbetar systematiskt och undersökande för att skapa en bakgrundsbild över er arbetsplats. På så vis identifieras individens- gruppens- och organisationens behov. Utifrån de förutsättningar som finns, tillhandahåller Ingrid verktyg och lösningar med syfte att stärka ert företag.

ingrid.lyttkens@peoplevalue.se

Mobil: +46 70 397 06 65

Kristoffer Åkerlund

Kristoffer har över 20 års erfarenhet av att skapa långsiktiga relationer och fått verksamheter att växa och bli framgångsrika. Inom den grafiska branschen i ex Smurfit och i eget bolag som sälj- och marknads-chef. Men främst i rekryterings-branschen där Kristoffer haft olika roller som rekryteringskonsult, platschef, produktchef samt rekryteringschef. Kristoffer har en stor nyfikenhet och gediget kunnande inom rekrytering med fokus på Search.  Betoningen är lite annorlunda än andra i branschen för fokus ligger på kandidaterna och hur man hittar rätt person. Kristoffer kallar detta People Sourcing eller discovering great people!

Mobil: + 46 72 387 70 98

Peter Entian

Under de senaste 27 åren har Peter tillskansat sig erfarenhet av att arbeta i ledande positioner inom en rad olika branscher, både privat som offentligt.Peters styrkor har visats sig vara inom det strategiska, att se helheten och att analysera företagets behov. Peter har förmågan att skapa relationer, organisation, affärsutveckling samt att driftsätta fungerande affärsmodeller. Under de senaste åren har Peter rönt framgångar inom organisering av besöksnäringen på stora destinationer. Förutom att tydliggöra en affärsmodell så har mycket av framgångarna visat sig vara förmågan att se till individen och dennes styrkor och att sätta det i ett sammanhang. Peter har ett brett kunnande av att driva på och stötta utvecklingen inom företag och organisationer. Peter utgår alltid ifrån en analys av företagets behov och steget vidare in i arbetet i en ledningsgrupp.

Mobil: +46 70-398 55 11

Camilla Dahlbom

Camilla har under de senaste 15 åren arbetat brett inom HR och lön såväl operativt som strategiskt, både inom privat och offentlig sektor, (CGM, Försvars-makten och Uppsala universitet). Hon har arbetat med konsultativt chef- och medarbetarstöd, arbetsmiljö, arbetsrätt, lönerevision, lönehantering, on & offboarding, omställning, rehabilitering, upprättande av processer och rutiner inom HR och lön.
Camilla hjälper organisationer såväl med punktinsatser som interim resurs inom HR och lön. I sin roll som samtalsterapeut och kan hon också stödja organisationers chefer och medarbetare individuellt och i grupp vid omställning, konflikter, utveckling av samarbeten m.m.
Camilla har passion för utveckling i dess olika former, såväl vägleda och hjälpa människor i sin yrkesroll och i sin personliga utveckling som att utveckla organisationers HR- och lönearbete.

camilla.dahlbom@peoplevalue.se

Mobil: +46 70 644 61 83

People Value - Passion for People

Medarbetaren - din viktigaste resurs

People Value är ett Uppsalabaserat bolag inom HR. Våra medarbetare har lång erfarenhet av HR-arbete från flera olika branscher, men med tyngd mot Life Science. Fokus är på affärsorienterad HR och genom att stötta chefer, medarbetare, företag och organisationer i HR- frågor är vi med och skapar tillväxt och framgångsrika företag.